The Lyceum Theatre

Det nye teateret som nordmennene må ha besøkt ble bygget i 1936, som erstatning for Lyceumbygningen fra 1912 som hadde ligget på samme sted.[1] Ved åpningen sa formannen Mr McKerrow at selv om det hovedsaklig var en kino, “har man vært opptatt av å utstyre bygningen for produksjon av all slags dramatisk kunst”, og dermed var det mange berømte komikere og musikere som opptrådte der, inkludert Dave Willis ogAlfredo Campoli.[2] Under et besøk i 1962 mottok Kong Olav selv utmerkelsen Freedom of Dumfries under en seremoni i Lyceum. Bygningen lå like ved County Hotel, og ble revet i september 1969.[3] Loreburne Shopping Centre ligger nå på det samme stedet.

[1] SCRAN website, ‘Lyceum Theatre Dumfries’ page [accessed 23.3.2017] <http://www.scran.ac.uk/database/record.php?usi=000-000-145-890-C> [2] Giancarlo Rinaldi, Great Dumfries Stories (Glasgow: Bell & Bain, 2005), p.27 [3] Giancarlo Rinaldi, Great Dumfries Stories (Glasgow: Bell & Bain, 2005), p.28

Related Posts

/by

The Royal Visit

When Germany invaded and installed a puppet government under…
© Copyright - Dumfries’ Norwegian Story

Copyrighted Image