The Plaza Club

Plaza var en dansehall som lå i nærheten av High Street, som nå er stengt i den enden. Plaza lå rett over gaten for Norges Hus og ble under krigen like populært hos de norske tjenestemennene som det var for de lokale. Det stående skiltet over porten var lenge et landemerke for High Street.[1]

[1] Old Dumfries Facebook page, posts relating to The Plaza [accessed 6.3.2017] <https://www.facebook.com/groups/107627982614914/search/?query=plaza>

Related Posts

No story relating to this location yet, do you have one?

No story relating to this location yet, do you have one?

© Copyright - Dumfries’ Norwegian Story

Copyrighted Image