South and Townhead Church Hall

South and Townhead Church Hall var tilholdsstedet for Major Myrseths Folk Museum i 1950-56, og lå på Shakespeare Street i krysset med Burns Street.[1] Etter krigen ble Major Myrseth værende i Dumfries og gjenopptok sine tidligere studier i norsk folklore, og stilte ut en stor samling av gjenstander, inkludert en veltepetter som lokale beboere husket de hadde kjørt på som barn. I 1955 hadde museet 5,000 besøkende, i følge lokal presse.[2] Menigheten i South and Townhead Church gikk sammen med St Michaels-menighet i 1983 og menighetshuset ble revet.[3] Boligkomplekset South and Townhead House ligger nå på dette stedet.

[1] Canmore website, page on South and Townhead Church Hall [accessed 10.3.2017] <https://canmore.org.uk/site/159746/dumfries-shakespeare-street-south-and-townhead-church> [2] Dumfries & Galloway Standard article, ‘Dumfries Folk Museum’, July 7, 1956 [3] Dumfries Churches website, page on St Michael’s and South Parish Church [accessed 10.3.2017] <http://dumfrieschurches.org.uk/churches-in-dumfries/st-michaels-and-south-parish-church>

Related Posts

No story relating to this location yet, do you have one?

© Copyright - Dumfries’ Norwegian Story

Copyrighted Image