St Michaels Church

Mens de var stasjonert i Dumfries, gikk nordmennene både til St. Michael’s Church og Troqueer Church for gudstjenester og bryllup. Betydningen av St. Micheals ble lagt av kirkens egne Rev Harold A Cockburn, prest i bydelen fra 1930 to 1958.[1] Cockburn hjalp til med å ordne bosted for nordmennene og med å organisere sosiale begivenheter, og ble den første lederen av The Scottish Norwegian Society i 1942. Hvor viktig St Michaels var for nordmennene er understreket av gaven de skjenket kirken ved avreise, som bestod i utsmykningstøy for prekestolen og en sølvplakett .[2] Denne finner du på sydveggen mellom de to siste vinduene, pyntet med et lite norsk flagg .[3] Der står det:

I takknemlighet

Da tyskerne invaderte

landet vårt, fant vi nordmenn

et hjem i Skottland,

og i dette gudshuset fant vi

fred og styrke.

“Jeg var en fremmed og dere tok i mot meg”

1940 – 1945

Norske religiøse skikker var heller ikke så fremmede i denne perioden. Tidligere rådmann i Royal Burgh of Dumfries, James Hutcheon, husket hvordan “de mot slutten av oppholdet sitt fikk anledning til å holde gudstjenester med en av sine egne prester, og jeg husker den spesielle hvite kragen rundt halsen og den lange prestekjolen, dette sammen med den unike messen i St Michaels, opplyst av stearinlys på grunn av blendingsreglene.”[4]

Den vedvarende betydningen St. Michaels har for nordmenn gjenspeiles i en annen minneplate med lignende utforming, som ble installert under den første av den norske konsulen i 2003, der det står “For å minnes og styrke vårt pågående vennskap”.[5] Dette vennskapet markeres fremdeles årlig i St. Michaels, med kirkelederen Richard Reade som hjalp til med å koordinere feiringen av 70-årsdagen for forbindelsene mellom Dumfries og Norge i 2010.[6]

[1] Future Museum website, Rev Harold A Cockburn sculpture page [accessed 20.1.2017] <http://www.futuremuseum.co.uk/collections/arts-crafts/arts/sculpture/rev-harold-a-cockburn.aspx> [2] Dumfries Museum, ‘Norway and Dumfries: a special friendship’ (1990) p.9 [3] Burns Howff Club website, St Michael’s Parish Church page [accessed 28.1.2017] <http://www.burnshowffclub.org/html/st_michaels_church.html> [4] James Hutcheon, ‘When the Norwegians Came to Dumfries’, p.5 – Courtesy of Dumfries Museum [5] St Michael’s and South Parish Church website, History of the Church page [accessed 18.1.2017] <http://s565871423.websitehome.co.uk/history-of-the-church> [6] Giancarlo Rinaldi, ‘Dumfries remembers role as home to Norwegian army’, BBC News, 4.11.2010 [accessed 21.1.2017] <http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-south-scotland-11685262>

Related Posts

/by

Weddings & Women

An aspect of Norwegian life in Dumfries that was critical to…
© Copyright - Dumfries’ Norwegian Story

Copyrighted Image