Resize the map
Category
Loading

Bergen er hjembyen til SK Brann, grunnlagt som en ski- og fotballklubb.…

Norways city amongst the fjords and home to many whalers and others to travelled over to Scotland…

Her bodde Doonhamer-jenta Janet Kennedy med sin mann Chris Semb og tok i mot de første Greystone Rovers-spillerne i 1951. Ligger like i nærheten av Karmøy.…

This is where doonhamer Janet Kennedy lived with her husband Chris Semb and welcomed the first Greystone Rovers in 1951. It is very close to the island of Karmøy.…

Hit ankom Greystone Rovers etter sin reise fra Newcastle.…

This is where Greystone Rovers would arrive after their voyage from Newcastle.…

Under krigen landet Anders Tomter i Åndalsnes med British Expeditionary Force i deres mislykkede forsk på å hindre den tyske invasjonen av Norge i april 1940. Anders hadde tidligere bosatt seg i Mouswald i nærheten av Dumfries og skulle senere spille en rolle under bosetningen av nordmennene i D…

During the war Anders Tomter landed at Åndalsnes with the British Expeditionary Force in their failed attempt to repel the German invasion of Norway in April 1940. Anders had previously settled in Mouswald near Dumfries and would later play a role in the establishment of Norwegians in Dumfries.…

Under krigen fikk Sverre K Anderson opplæring som radiooperatør i Dumfries før han returnerte til Karmøy under dekning. Mens han arbeidet som gårdsgutt sendte han hemmelige radiooverføringer som ga de allierte viktig informasjon om tyskernes aktiviteter i området. I 1974 ga Sverre en bronsemo…

During the war Sverre K Anderson was trained as a radio operator in Dumfries before returning to Karmøy covertly. While working as a farm labourer he sent secret radio transmissions which provided the Allies with valuable intelligence about German activities in the region. In 1974 Sverre presented …