Resize the map
Category
Loading

Selv om interiøret i det gamle County Hotel har blitt ødelagt, er syttenhudretallsfasaden bevart og står rett over High Street i forhold til The Stove.…

Although the interior of the former County Hotel was demolished, the eighteenth century facade is preserved and stands across the High Street from The Stove.…

Plaza var en dansehall som lå i nærheten av High Street, som nå er stengt i den enden. Plaza lå rett over gaten for Norges Hus og ble under krigen like populært hos de norske tjenestemennene som det var for de lokale. Det stående skiltet over porten var lenge et landemerke for High Street.…

The Plaza was a dance hall located in a close off the High Street, which is now closed at that end. The Plaza was only across the street from Norge Hus and during the war years became as popular with Norwegian servicemen as it was with the locals. The upright sign above the close was a feature of th…

Holm-jordet, nå en fotballbane, ble brukt av norske soldater som var basert i Troqueer Mill til øvelser og parader. Det var her Kong Haakon inspiserte troppen under sitt besøk i 1940.…

Holm Field, now a football pitch, was used by Norwegian soldiers based at Troqueer Mill for exercises and parades. It was here that King Haakon inspected the troops during his 1940 visit.…

I 1941 flyttet mye av den norske hæren til en større kaserne som de hadde bygget i Carronbridge, som for det meste bestod av de særpregede runde Nissen-hytte av bølget jern. Denne ble senere brukt til opplæring av andre allierte styrker, inkludert polsk og britisk infanteri, så vel som franske…

In 1941 the Norwegian Army moved to a larger camp they had built at Carronbridge. This was later used for training other Allied forces, including the Canadian Forestry Corps, and towards the end of the war it became POW Camp 293. In the 1970s it was almost completely dismantled.…

Garlieston i Kirkcudbrightshire var teststedet for den første mobile Mulberry-havnen som ble brukt under ilandsettingen på D-dagen.…

Garlieston in Kirkcudbrightshire was the test site for the first mobile Mulberry harbour used in the D-Day landings.…

Herskapshuset ved Mouswald Place ble brukt til opplæring av norske offiserer og underoffiserer, men noen offiserer var også innkvartert her.…

The mansion house at Mouswald Place was used for training Norwegian officers and NCOs, but was also where some officer were billeted.…

Goldielea House was used as accomodation for Norwegian soldiers.…

Goldielea House was used as accomodation for Norwegian soldiers.…

RAF Dumfries flyplass ble åpnet i 1940 og var i perioder under krigen svært aktiv. Som andre flyplasser i området ble den brukt til å trene piloter, og i 1945 hadde over 400 opplæringskurs blitt holdt her.…

RAF Dumfries airfield was opened in 1940 and for periods during the war became very active. Like other airfields across the region it was used to train pilots, and by 1945 over 400 training courses had been delivered there.…

South and Townhead Church Hall var tilholdsstedet for Major Myrseths Folk Museum i 1950-56, og lå på Shakespeare Street i krysset med Burns Street.…

South and Townhead Church Hall was the venue of Major Myrseth’s Folk Museum from 1950-56, and was located on Shakespeare Street at the intersection with Burns Street.…

Det nye teateret som nordmennene må ha besøkt ble bygget i 1936, som erstatning for Lyceumbygningen fra 1912 som hadde ligget på samme sted.…

The new theatre which Norwegians would have visited was built in 1936, replacing the 1912 Lyceum building on the same site.…

Mens mange av landsbyens egne menn tjenestegjorde andre steder, ble Moniaive et hektisk sted med norske soldater basert på de to nærliggende eiendommene Craigdarroch og Maxwelton.…

While many of the village’s own men were serving elsewhere, Moniaive became busy with Norwegian soldiers based at the two nearby estates of Craigdarroch and Maxwelton.…

Fram til 1966 var Maxwelton House fremdeles i Lauriefamiliens eie, som hadde bygget stedet på 1600-tallet.…

Until 1966 Maxwelton House was still in the possession of the Laurie family who had it built in the seventeenth century.…

Hjembyen til mange av Dumfries norske eksilboere.…

Known hometown of many of Dumfries’ Norwegian exiles.…

Tidligere vennskapsby med Dumfries, er Tønsberg en by rik på kultur som i mange år donerte et juletre til byen vår, som takk for å ha huset norske eksilboere under Andre verdenskrig.…

Formerly twinned with Dumfries, Tønsberg is a town of rich culture.…

Tidligere hvalfangstby med sterke bånd til Dumfries, som hjembyen til mange av de først ankomne.…

Known whaling town with deep connections to Dumfries as the home of many of our first arrivals.…