Moniaive Village

Mens mange av landsbyens egne menn tjenestegjorde andre steder, ble Moniaive et hektisk sted med norske soldater basert på de to nærliggende eiendommene Craigdarroch og Maxwelton. En av dem som var stasjonert ved begge husene husker Moniaive som “et ensomst sed, som hadde lite underholdningstilbud for guttene”, men at de på lørdager kunne lage “litt uro” og utsette seg for raseriet til en lokal konstabel.[1] Med ordene til Kaptein Ingvald Marm:

“Det skjedde ikke så sjelden at han kom på sykkelen sin til leiren vår en mandag morgen, for å klage over enkelte uregelmessigheter som hadde funnet sted i løpet av helgen. Det var som regel min oppgave å ta i mot disse klagene og deretter forsøke å forklare overfor lovens representant at det ikke var så lett for guttene å tilpasse seg de gitte betingelsene så langt borte fra hjem og familie. Men han hadde enkelte vanskeligheter med å akseptere slike unnskyldninger, selv om han ble mer forståelsesfull etter som tiden gikk.”[2]

[1] Isabelle C. Gow, Nithsdale at War (Catrine: Stenlake, 2011), p.69 [2] Isabelle C. Gow, Nithsdale at War (Catrine: Stenlake, 2011), p.70

Related Posts

No story relating to this location yet, do you have one?

© Copyright - Dumfries’ Norwegian Story

Copyrighted Image